REGLER FOR BRUK

Riktig logobruk:

  • Benytt nedlastbar, original logofil med riktig oppløsning. Lag aldri dine egne logoversjoner.
  • Plasser ikke logoen på urolige bakgrunnsflater.
  • Skalér logoen proporsjonalt. Logokonstruksjon, proporsjoner og farger skal aldri endres.
  • Plassér aldri avdelingsnavn, slagord eller annen tekst inn som en del av selve logoen. 
  • Hovedlogo med blå bjørn på hvit skjoldbakgrunn brukes på alt materiell, med unntak av skilt.
    Se øvrige bruksregler under maler.
  • Fylkesvåpenet kan aldri benyttes fritt i kombinasjon med andre fonter enn SANSA

Logo på fane

Buskerud fylkeskommunes logo skal som hovedregel plasseres oppe til venstre. Den skal da være omgitt av en hvit fane bak logoen. Fanen er laget med utgangspunkt i dekorelementet og har fast form og oppsett. Den er ferdig definert og lagt inn på alle nedlastbare originaler klar for bruk.

Størrelser og frisone

Standardstørrelse og minstestørrelse
Som standard størrelse for A4 skal logoen ha en bredde på 38 mm. Da får skjoldet en høyde på 13 mm. Anbefalt minstestørrelse for trykksaker er 20 mm bredde. Da får skjoldet en høyde på 7 mm. 

Frisone
For å sikre god lesbarhet og gjenkjennelse av logoen trengs det luft. Dermed skal det være en minimumsavstand mellom logoen og andre elementer rundt. I denne frisonen kan ingen andre elementer (typografi, logoer etc.) plasseres. Frisonen tilsvarer et halvt våpenskjold (X) på alle sider. Se illustrasjon. 

Frisonen definerer også minste tillatte avstand mellom logoen og kantene på et format.

Andre hensyn

Det er utformet en egen logo-tag til produktprofilering. Denne trykkes på selve produktet eller produseres som en tag i et eget materiale (stoff, silikon e.l.) som sys inn i sømmer. Minste tillatt bredde på logo-tagen er 30 mm.