BROSJYRER FRIHETSGRAD 1

Alle brosjyreforsider for skoler og virksomheter under frihetsgrad 1 inneholder følgende:

  • Buskerud fylkeskommunes logo på hvit fane oppe til venstre
  • Egen logo på hvit fane nede til høyre
  • Typografi satt i profilfonten FS Joey 
  • Profilfarge valgt fra fargepaletten
  • Stiplelinjer under tittel
  • Nettadresse oppe til høyre (kan sløyfes)


Eksempel på løsning:

Forsidemaler frihetsgrad 1

Last ned
Her kan du laste ned standard forsidemal for frihetsgrad 1 i A4-format og kvadrat (21x21 cm). Originalen er laget i InDesign for profesjonelle brukere/byråer. Fargepaletten til frihetsgrad 1 ligger definert i malen. Velg ut riktig hovedfarge som skolen/virksomheten skal ha og bruk den gjennomgående. I tillegg kan malmgrå-, sølv- og linfarge benyttes. All typografi settes i FS Joey. Det ligger ved et teksteksempel i malen, men dette må tilpasses og bearbeides for den enkelte publikasjon.

Synliggjøring av Kunnskapsskolen på brosjyrer
Opplæringssteder skal synliggjøre på brosjyreforsider og -baksider at de er en del av Kunnskapsskolen i Buskerud. For regler rundt dette, se under menypunktet 'Kunnskapsskolen' eller klikk her. 

Nedlastbar zip er for profesjonelle brukere/byråer.
Pdf-en er kun en visningsfil som viser hva zip-en inneholder. 

Bakside frihetsgrad 1
Baksidemalen for frihetsgrad 1 er en heldekkende fargeflate. Kontaktinfo til virksomheten er i øverste felt. Buskerud fylkeskommunes kontaktinfo ligger nederst til høyre. Teksten er satt med profilfonten FS Joey i 9,5 pt størrelse. I illustrasjonen under ser vi baksiden sammen med et forsidedesign. Bruk alltid samme bakside, uansett hvilket forsidelayout som velges.

Synliggjøring av Kunnskapsskolen på brosjyrebaksider
Opplæringssteder skal synliggjøre på brosjyrebaksider at de er en del av Kunnskapsskolen i Buskerud. For regler rundt dette, se under menypunktet 'Kunnskapsskolen' eller klikk her.