BILDEKOR

Frihetsgrad 0
Fylkeskommunens logo kan brukes som bildekor. På bil skal de heraldiske regler følges: Våpenskjoldet skal komme først på begge sider av bilen og være speilvendt på bilens høyre side. Dermed er det laget en spesialtilpasset utgave av logoen for
passasjersiden. 

På bil skal alltid hvitt våpenskjold med blå bjørn benyttes. På lyse biler benyttes positiv logo (navnetrekk i malmgrå)
og på mørke biler benyttes negativ logo (navnetrekk i hvitt). Benytt nedlastbare originaler.

Logo for foretak frihetsgrad 0
Logo for foretak kan brukes som bildekor. Foretakets navn kan variere i lengde. Logoen skal uansett tilpasses pent til bildør
og ha en sentert plassering. På bil skal de heraldiske regler følges: Våpenskjoldet skal komme først på begge sider av bilen
og være speilvendt på bilens høyre side. Foretaksogoen må dermed spesialtilpasses til passasjersiden. 

På bil skal alltid hvitt våpenskjold med blå bjørn benyttes. På lyse biler benyttes positiv logo (navnetrekk i malmgrå)
og på mørke biler benyttes negativ logo (navnetrekk i hvitt). 

Logo for foretak frihetsgrad 1
Regelverk her er det samme som for logo for foretak frihetsgrad 0. Navnetrekket går over to linjer, men regelverket forøvrig
er likt. Se illustrasjon.

Frihetsgrad 1 
Bildekor for frihetsgrad 1 følger samme prinsipp som for frihetsgrad 0: 
De heraldiske regler skal følges og logo skal ha speilvendt våpenskjold på bilens høyre side. Se eksempel:

Original for bilens førerside: Benytt eksisternde logo med hvitt våpenskjold og malmgrått navnetrekk.
Original for bilens passasjerside: Følg illustrasjon for korrekt sammenstilling av speilvendt våpenskjold og navnetrekk.
Sammenstilling av logo og speilvendt våpenskjold til bildekor på frihetsgrad 1 løses slik (se illustrasjon):