BREVARK

Frihetsgrad 0
I all formell kommunikasjon skal fylkesvåpenet med blå bjørn på hvitt skjold benyttes.
Det er utarbeidet word-maler for brevark som skal benyttes for begge frihetsgrader. I malene er signaturlinje med logo øverst og kontaktinformasjon nederst låste elementer med fast plassering. Marger og avstander til de låste elementene er også forhåndsdefinert. Avdelingsnavn settes øverst til høyre. Tekstfeltene forøvrig er redigerbare, men skal ikke økes opp i størrelse. Fonten Calibri benyttes som elektronisk brevfont for Buskerud fylkeskommune.
Alle maler er tilgjengelig i sak-arkivsystemet til Buskerud fylkeskommune.

Frihetsgrad 1
Word-mal for frihetsgrad 1 er forhåndsprogrammert på samme måte som for frihetsgrad 0. På frihetsgrad 1 settes virksomhetsnavnet øverst til høyre. Kontaktfeltet i bunnen endres til virksomhetens kontaktinformasjon. Forøvrig er malene like.