BROSJYRER

Alle brosjyreforsider for Buskerud fylkeskommune skal ha følgende profilerende elementer:

  • Logo på hvit fane oppe til venstre
  • Lys, gradert kant øverst og helhvit kant på høyre side
  • Visjon plassert oppe til høyre 
  • Bruk av dekorelement


Forsidemaler fins nedlastbare for InDesign.
Grid (rammeverk) og faste elementer er gjort klart på forhånd og definert i malene. 
Det fins 6 ulike standardoppsett av forsidemalen i A4, der plass til foto, tekst og dekor varierer.
Eksempler til inspirasjon vises her.

Frihetsgrad 0
Brosjyreforsider for Buskerud fylkeskommune på konsernnivå inneholder alltid den grønne profilfargen reinlav. Benytt store bokstaver i tittelen. Benytt også prikkelinjer til å markere tittelen. Disse kan benyttes på alle linjer i tittelen eller bare over/under.

Kategorifarger for fagområdene

Utdanning, tannhelse, kultur, samferdsel og regional- og næringsutvikling har egne temafarger. Fargene blir signaturfarger for disse fagområdene og benyttes bl.a. på brosjyreforsider og i sideutforming. Fargene er beskrevet og definert under 'Designelementer' - Fargepalett frihetsgrad 0.

Forsidemaler frihetsgrad 0

Forsideeksemplene er basert på standardiserte maler. Det er laget 5 stk slike forsidemaler for A4 i frihetsgrad 0. Malene er laget for konsernnivå og for fagområdene. I disse malene er dekorelement og oppsett for typografi definert. Bilde plasseres inn i det definerte billedfeltet. Tekst settes inn i tekstboksene. Originalfiler er laget i InDesign og tilrettelagt for profesjonelle brukere/byråer.

Forsidemaler konsern-nivå
Her vises de 5 standardiserte forsidemalene for konsern-nivå. Tekststørrelser og bilde må tilpasses til det enkelte behov, men malene vil være et godt utgangspunkt for en god forsidelayout for fylkeskommunens publikasjoner. Tekstfarge og farge på prikkelinjer kan være hvit eller malmgrå, dette er valgfritt. Malene er samlet i ett dokument. 

Nedlastbar zip er for profesjonelle brukere/byråer.
Pdf-en er kun en visningsfil som viser hva zip-en inneholder.

Forsidemaler fagområdene
Her vises de 5 forsidemalene tilpasset fagområdene (eksempelet viser BFK TANNHELSE). Originalen er laget i InDesign for profesjonelle brukere/byråer. I originalen er en fargepalett med temafargene slik at man enkelt kan tilpasse malen til det aktuelle fagområdet. Fagområdets navn kan settes inn som overtittel. Tekstfarge og farge på prikkelinjer kan være hvit eller malmgrå, dette er valgfritt. Malene er samlet i ett dokument.

Nedlastbar zip er for profesjonelle brukere/byråer.
Pdf-en er kun en visningsfil som viser hva zip-en inneholder. 

Bakside frihetsgrad 0
Baksidemalen for Buskerud fylkeskommune er en heldekkende fargeflate. Kontaktinfo ligger nederst til høyre. Teksten er satt med profilfonten FS Joey i 9,5 pt størrelse. I illustrasjonen under ser vi baksiden sammen med et forsidedesign. Bruk alltid samme bakside, uansett hvilket forsidelayout som velges.

Illustrasjonen under viser baksiden med en kategorifarge. Legg merke til at mørk tekst er valgt for å få god lesbarhet på kontaktinfoen i 9,5 pt størrelse.

Illustrasjonen under viser baksidemal for Kunnskapsskolen. På denne baksiden skal slagord og logo for Kunnskapsskolen stå nede til venstre. Dette er klargjort i nedlastbare baksidemaler (zip) og gjelder kun for Kunnskapsskolen.