DESIGNPLATTFORM

Med utgangspunkt i vedtatt visjon, verdier og kommunikasjonsstrategi for Buskerud fylkeskommune ble det utviklet en styringsplattform for hvordan designet skal utvikles.

Kjernebudskap

Hva skal vi visuelt fortelle om Bfk?
Vår visuelle iscenesettelse skal fortelle at vi er en fremtidsrettet og aktiv fylkeskommune.

Stil og tone

Med hvilken stil og tone skal Bfk kommunisere visuelt? 
Vår symbolske og visuelle iscenesettelse skal være:

  • Åpen og inkluderende
  • Aktiv og fremtidsrettet
  • Pålitelig og trygg

 

Opplevelse

Hvilken opplevelse skal vi skape gjennom måten vi presenterer oss på?
Vår presentasjon skal være helhetlig og tydelig, nyskapende og entusiastisk, samtidig som vi gir et kompetent og profesjonelt inntrykk.

Identitetselementer

Hvilke elementer skal styre vår identitet?
Vår visuelle iscenesettelse skal bygges på fylkes-våpenet, grafisk dekorelement, farger, skriftsnitt og fotostil.