E-POST SIGNATUR

Det er utarbeidet en egen mal for fylkeskommunens e-poster. Alle e-poster skal skrives i Calibri 12 pt. I avsenderfeltet legges inn låst e-post signatur som ikke skal endres. Signaturen står med fonten Calibri 10 pt. Fargen er malmgrå med RGB-koden 64-64-66. Farget link med RGB-koden 48-130-11. 'Med vennlig hilsen' er en fast del av signaturen. Ingen ekstra signaturer (som ekstra tekst eller andre logoer/merker) skal benyttes.

Signatur frihetsgrad 0
Alle e-poster skal ha en fast signatur med kontaktopplysninger.

Signatur frihetsgrad 1
Oppsett og utforming er likt som for frihetsgrad 0, men i frihetsgrad 1 kan man sette inn avdelingsnavn etter stilling hvis det er aktuelt. Frihetsgrad 1  inneholder også to stk nettadresser: 

  • Virksomhetens nettadresse
  • Bfk sin nettadresse 

Det skal være enkelt for mottaker å kontakte oss på telefon og å finne nettsiden vår.

Slik ser Buskerud fylkeskommunes e-post signatur ut:  

Signatur frihetsgrad 1
Oppsett og utforming er likt som for frihetsgrad 0, men i frihetsgrad 1 kan man sette inn avdelingsnavn etter stilling hvis det er aktuelt. Frihetsgrad 1  inneholder også to stk nettadresser: 

  • Virksomhetens nettadresse
  • Bfk sin nettadresse