LOGO FOR FORETAK

Frihetsgrad 0
Foretak som eies og drives av Buskerud fylkeskommune har i noen tilfeller behov for tydelig egenprofilering. Det betyr at foretakets navn skal synliggjøres i tilknytning til fylkesvåpenet. Logo for foretak er derfor integrert i Buskerud fylkeskommunes profil. Logoene følger eksakt samme prinsipp som hovedlogo. Det betyr:

  • Samme font på foretaksnavnet som i hovedlogo; Sansa Bold
  • Samme punktstørrelse
  • Samme plassering som BUSKERUD
  • Samme farge, 90% svart

Frihetsgrad 1
Foretak under Frihetsgrad 1 skal knyttes opp mot logo for hovedforetaket som en undertekst. Navnet settes på linje 2 utifra følgende retningslinjer:

  • Font Sansa Normal
  • Farge 90% svart
  • Plassering: På grunnlinje som i illustrasjon C)
  • Punktstørrelse: Lengden på navnet avgjør punktstørrelsen.

Lange navn: Tilpass til samme bredde som Foretaksnavnet på linje 1
Korte navn: Venstrestill. Se eksempler.