BASISFARGER

Basisfargepaletten består av fire farger der den grønne reinlavfargen er Buskerud fylkeskommunes profilfarge på konsernnivå. Dette skal være den karakteristiske og mest fremtredende fargen som brukeren legger merke til og forbinder med fylkeskommunen. De tre støttefargene malm, sølv og lin benyttes som mer nøytrale tilleggsfarger slik at paletten gir mulighet for både kontraster og lette bakgrunnsfarger. Fargene kan benyttes i lysere nyanser, som vist i eksempel.

TEMAFARGER

Buskerud fylkeskommune har fem temafarger til fem tjenesteområder:

  • utdanning - løvgrønn
  • tannhelse - lys turkis
  • kultur - orkidélilla
  • samferdsel - skoggrønn
  • regional- og næringsutvikling - stålblå

Hvert tjenesteområde har sin farge som angitt i fargepaletten. Den gitte fargen benyttes på eget materiell. For eksempel skal utdanningsavdelingen alltid ha løvgrønn som sin signaturfarge. For øvrig kan hvert tjenesteområde benytte fargene fra hovedpaletten (reinlav, sølv, malm, lin).

LOGOFARGER

Logofargene
Buskerud fylkeskommunes logofarger består av koboltblå Pantone 286, Pantone Process Black 100% og 90%.
Blåfargen skal kun benyttes i våpenskjoldet. Hvitt skjold benyttes som hovedlogo.
Når våpenskjoldet med sølvfarget bakgrunn skal benyttes (primært på skilt), brukes spesialfargen Pantone 877 eller fysisk metallmateriale (Pantone/aluminium/stål).

Logoens fargekoder
Bjørnen: Pantone 286*
Strek rundt skjoldet: Pantone Process Black 100%
Typografi: Pantone Process Black 90%
Skjold: Hvitt eller sølv (Pantone 877)
* Brukes KUN i logoen, forekommer ingen andre steder i Buskerud fylkeskommunes nye visuelle profil.

Fargekoder for skilt
For skilt er det oppgitt RAL-fargekoder (lakkfarge) og folie (3M).