FILTYPER

Er du usikker på hvilken filtype du trenger? Følg denne guiden.

PDF
PDF (Portable Document Format) er et plattformuavhengig, åpent filformat som er utviklet spesielt for dokumentutveksling. Det kan bli lest og printet ut på nesten alle computere uten tap av kvalitet. Til dette trenger du Acrobat Reader fra firmaet Adobe. Den kan lastes ned kostnadsfritt. PDF er vanligvis betraktet som et sluttformat som ikke kan bearbeides videre. 

EPS – FOR PROFESJONELL BRUK
EPS-formatet er en høyoppløselig fil som brukes mest til logoer og annen vektorgrafikk. EPS kan skaleres uendelig i størrelse uten kvalitetstap. Du trenger spesiell programvare for å åpne og håndtere dette filformatet.
Bruksområder: pc og mac – profesjonelt bruk
F.eks.: Underlagsfiler til bruk på annonser, brosjyrer, visittkort, plakater, profilartikler, roll-ups, skilt  

PNG
PNG-filer er spesielt mye brukt som filformat for logoer på nettet, i Word og i elektroniske dokumenter. 
Bruksområder: pc, intern bruk
F.eks.: Word-filer og PowerPoint

JPG
Jpg-filer er spesielt mye brukt som filformat for bilder på nettet og som filformat til elektroniske dokumenter. Jpg er en pakket fil i en eksakt størrelse som tar mindre plass/bygger mindre enn tiff.
Bruksområder: pc og mac, internt og profesjonelt bruk
F.eks.: web-bilder, bilder for Word og PowerPoint

TIF/TIFF
TIF-format er et vanlig bildeformat som brukes mye i sammenheng med trykksaker og elektronisk lagrede dokumenter.
Bruksområder: pc og mac – profesjonelt bruk
F.eks.: bilder som skal trykkes

INDD – FOR PROFESJONELL BRUK
INDD-formatet (InDesign Document) er et filformat fra InDesign, som er et layout-program i Creative Suite-serien fra Adobe. Du må ha dette programmet for å åpne og håndtere INDD-filer.
Bruksområder: mac og pc, profesjonelt bruk
F.eks.: originaler til annonser, brosjyrer, plakater, visittkort, konvolutter og brevark