Omgivelser

 • vise Buskerud som ‘pose og sekk’-fylke
 • stort geografisk mangfold
 • mange kontraster i naturen og i årstidene
  - fra vidde til skog og mark
  - fra fjell til kyst
  - fra hytteområder til urbanitet
  - fra landbruk til arkitektur 
  - næring og turisme
  - tradisjon og modernitet
 • vise infrastrukturen som knytter alt dette sammen