FOTOMANÉR

Bilder sier mer enn tusen ord, blir det sagt. Bilder sender sterke signaler om hva vi i fylkeskommunen er opptatt av. Derfor er bilder en viktig del av vår profil og bør basere seg på et helhetlig fotografisk uttrykk. Bilder er med på å underbygge fylkeskommunens identitet, vår kommunikasjonsstrategi og verdier:

RAUSHET – ÅPENHET – MOT – ENTUSIASME

Stil & tone

Profilbilder for Buskerud fylkeskommune skal underbygge fylkeskommunens identitet, kommunikasjonsstrategi og verdier.
Bilder skal tas slik:

 • fargefriskhet
 • naturlig lys
 • tett kameraføring
 • bestrebe et lyst, luftig og positivt uttrykk
 • benytte interessante og overraskende vinkler for å fange en situasjon eller en stemining
 • oppnå rene linjer og komposisjon
 • gjerne romfølelse og dybde i motivet, noe nært og noe fjernt for å skape ekstra fokus på det man vil sette inn i sin sammenheng
 • bevisst forhold til valg av utsnitt

Motiv

 • Alle profilbilder skal i utgangspunktet være tatt i Buskerud. 
 • Bildene skal fortelle om fylkeskommunens aktiviteter og tjenester
 • Bildene skal fokusere på natur og omgivelser med menneskene som bor, lever og aktivt bruker fylket.

Utsnitt

Ofte kan det å begrense utsnittet og gå ‘tetter på’ motivet gi bedre bilder som kommuniserer sterkere. 

På web har forsidebildene til dels små størrelser. Detaljer i bildene vil da komme dårlig frem. Dermed er det viktig med bevissthet rundt valg av utsnitt, slik at innholdet i bildet blir tydeliggjort.

Unngå

 • bilder som ikke kan relateres til Buskerud av mennesker som er oppstilt og ser rett i kamera som karrikerer eller er latterliggjørende med posering eller grimaser som kan oppfattes som reklame som er problemorienterte
 • unødvendig ‘støy’ rundt motivet, forstyrrende elementer som er unødvendige prospektkort-bilder og bilder tatt langt unna
 • Clipart-bilder / standardillustrasjoner skal ikke benyttes. 

Kvalitet og bruk

 • bilder skal holde høy fotografisk kvalitet
 • gi et profesjonelt og helhetlig inntrykk av fylkeskommunen
 • ha relevans for det de skal brukes til
 • ha høy oppløsning i trykksaker, 300 dpi
 • bilder til web bør være tilpasset responsiv design