FYLKESVÅPEN

Fylkesvåpen
Buskeruds fylkesvåpen er det offisielle symbolet og er fastsatt ved kongelig resolusjon. Våpenet beskrives slik: “På sølv bunn en oppreist blå bjørn”. Ved lansering av denne designguiden (februar 2013) er våpenet rentegnet og tilrettelagt for helhetlig bruk på alle digitale og trykte flater.

Våpenet består av en blå bjørn på sølvfarget skjold. Etter heraldisk tradisjon er hvitt likestilt med sølv, så hvitt skjold med svart omriss brukes på alt grafisk materiell der spesialfargen sølv er vanskelig å reprodusere. I Buskerud fylkeskommune skal sølvfarget skjold kun brukes på skilt. Det er ingen andre farger i våpenet enn blått og sølv/hvitt.

Det er viktig at alle leverandører av materiell til Buskerud fylkeskommune får riktig instruksjon om fargebruk. Benytt derfor alltid nedlastbar original tilpasset den flaten det skal produseres for.  

Nedlastbare filer i eps-format er for profesjonelle brukere/byråer.
Pdf-ene viser innholdet i eps-ene. 

Historien bak fylkesvåpenet

Bjørnen
Bjørnen er hovedelementet i fylkesvåpenet. Vassfaret og traktene rundt var kjent for sine bjørnestammer, men på slutten av 70-tallet forsvant den siste fastboende bjørnen derfra. Ennå kan streifere av dette praktdyret avlegge fylket vårt en visitt.

Skjoldet
Skjoldet i sølv symboliserer den enorme mineralrikdommen i sølvgruvene i Kongsberg. I tiden 1623 til 1957 ble det offisielt utvunnet ca 1.350.000 kt malm her.

Blåfargen
Blåfargen i bjørnen er det vakre koboltblå Blaafargeværket i Modum engang utvant. Kobolt var en betydelig eksportvare på 1830-tallet, og ble brukt mye i glass- og porselenindustrien.

Navnet
Navnet på fylket vårt stammer fra gården Buskerud (Biskopsrud) i Modum. Gården er i dag fylkeskommunal videregående skole.

Farger i fylkesvåpenet

Logofargene
Buskerud fylkeskommunes logofarger består av koboltblå Pantone 286, Pantone Process Black 100% og 90%. 
Blåfargen skal kun benyttes i våpenskjoldet. Hvitt skjold benyttes som hovedlogo.
Når våpenskjoldet med sølvfarget bakgrunn skal benyttes (primært på skilt), brukes spesialfargen Pantone 877 eller fysisk metallmateriale (Pantone/aluminium/stål).

Logoens fargekoder
Bjørnen: Pantone 286*
Strek rundt skjoldet: Pantone Process Black 100%
Typografi: Pantone Process Black 90%
Skjold: Hvitt eller sølv (Pantone 877)

* Brukes KUN i logoen, forekommer ingen andre steder i Buskerud fylkeskommunes nye visuelle profil