HOVEDLOGO

Logoen er hovedsignaturen til Buskerud fylkeskommune. Den består av fylkesvåpenet og navnetrekket 'BUSKERUD FYLKESKOMMUNE' plassert til høyre for våpenet. Størrelsesforholdet mellom fylkesvåpen og navnetrekk er proporsjonalt fastlåst. Versjonen med hvitt våpenskjold benyttes på digitalt og trykt materiell. Logo med sølvfarget våpenskjold brukes til skiltproduksjon. Logoen skal i de fleste sammenhenger plasseres øverst til venstre i farge mot hvit bunn.

Riktig logobruk:

  • Benytt nedlastbar, original logofil med riktig oppløsning. Lag aldri dine egne logoversjoner.
  • Plasser ikke logoen på urolige bakgrunnsflater.
  • Skalér logoen proporsjonalt. Logokonstruksjon, proporsjoner og farger skal aldri endres.
  • Plassér aldri avdelingsnavn, slagord eller annen tekst inn som en del av selve logoen.
  • Hovedlogo med blå bjørn på hvit skjoldbakgrunn brukes på alt materiell, med unntak av skilt.
    Se øvrige bruksregler under maler.
  • Logo for foretak, se eget regelverk.

Nedlastbare filer i eps-format er for profesjonelle brukere/byråer.
Pdf-ene viser innholdet i eps-ene.