KONVOLUTTER

Frihetsgrad 0
Konvolutter skal forhåndstrykkes. Fylkesvåpenet med blå bjørn på hvitt skjold benyttes.
Fylkeskommunens signatur med logo og adresse har fast plass øverst til venstre. Dette er i tråd med Postens regelverk. Størrelse og plassering er fast uansett konvoluttstørrelse. Signaturen har alltid lik avstand fra venstre hjørne i overkant, og adressen skal alltid plasseres til høyre for logoen kant i kant med nedre linje. Profilfonten FS Joey benyttes.
Konvoluttoriginaler (eps) fins som C4, C5, C5 m/vindu, EC4 m/vindu.

Nedlastbare filer i eps-format er for profesjonelle brukere/byråer.
Konvolutt-originalene finnes kun som eps.

Frihetsgrad 1
Oppsettet er det samme som for frihetsgrad 0, men skolens eller virksomhetens navn og adresse settes inn.
Fylkesvåpenet med blå bjørn på hvitt skjold benyttes.

Linje 1: Virksomhetsnavn settes med store bokstaver i FS Joey Bold 8,5 pt
Linje 2: Adressen settes i FS Joey Regular 8,5 pt 

Tilpasning av konvoluttoriginaler for hver enkelt skole/virksomhet må gjøres av profesjonelt byrå.
Dette gjøres med utgangspunkt i de nedlastbare originalfilene (eps) som fins her for C4 (bredde og høyde), C5 og EC4.
Følg retningslinjer og oppsett som angitt i filene. 

Nedlastbare filer i eps-format er for profesjonelle brukere/byråer.
Konvolutt-originaler finnes kun som eps.