Kunnskapsskolens logo

Kunnskapsskolen i Buskerud er fylkeskommunens overordnede plan for videregående opplæring. For å synliggjøre dette, er det utviklet en egen logo som skal benyttes på relevant materiell. Logoen har form som et stempel og kan skråstilles. Den finnes i positiv og negativ utgave og kan lastes ned her.