LOGO FRIHETSGRAD 1

Prinsipp for oppsett
Logoer i frihetsgrad 1 skal bygges opp på samme måte som navnetrekket til Buskerud fylkeskommune. Det betyr at samme font og typografiprinsipp skal følges. For hver enkelt skole/virksomhet/tiltak blir dette en spesialtilpasning.

Logofont frihetsgrad 1
Fonten som benyttes til alle logoer under frihetsgrad 1 er Sansa Bold og Sansa Regular
Det første ordet i navnetrekket utheves i fet skrift (Sansa Bold) med store bokstaver.
Resten av navnetrekket settes i Sansa Regular i store bokstaver.
Lange navn settes i høyden på to linjer under hverandre. Korte navn settes i bredden.
Se eksempel.


Fargevalg
Virksomheten velger selv én farge fra fargepaletten til frihetsgrad 1. Dette blir virksomhetens hovedfarge på logo og på alt annet grafisk materiell, digitalt og trykt. For skilting gjelder egne regler, se dette.

Logo frihetsgrad 1 på skilt

På skilt frihetsgrad 1 sammenstilles våpenskjoldet med navnetrekket. Dette er en sammenstilling som skal benyttes på fasadeskilt og den brukes kun til det. Prinsippet må følges av skiltprodusent. Se forøvrig mer om skilt under dette menypunktet. Her vises prinsippet for sammenstillingen, se illustrasjon. 

Størrelsesforhold
1. Logoens totale bredde skal aldri være lenger en 4 ganger skjoldets bredde.
2. Navnetrekkets totale høyde skal aldri være mer enn 50%  av skjoldets høyde.

Eksempel på riktig oppbygde skilt
Her vises noen eksempler på tre ulike skolenavn der de er riktig plassert i forhold til skjoldet. 
Eksemplene viser skilt på mørk vegg.