LOGO FRIHETSGRAD 2

Prinsipp for oppsett
Buskerud fylkeskommune opptrer som sponsor eller samarbeidspartner i en rekke sammenhenger. I slike tilfeller skal vår hovedlogo komme tydelig fram. Det er laget et fast system for hvordan vi opptrer som sponsor, alene eller med andre aktører:

  • Logoen plasseres mellom to horisontale linjer
  • En tekst til venstre forteller hvilken rolle fylkeskommunen har, f.eks. 'Våre samarbeidspartnere'
  • Vår logo kan benyttes både i farge eller svart-hvitt
  • Sponsor-oppsettet plasseres godt synlig på en forside eller tilsvarende
  • Det faste oppsettet er nedlastbart som eps-fil og kan forlenges i bredde eller høyde

Eksempel sponsor – forside

Eksempel sponsor – web