WORDMALER

Alle maler er lagt inn i ePhorte. Følg fylkeskommunens retningslinjer for nedlastning og bruk. Husk å oppdatere med ditt organisasjonsnr. og dine kontaktopplysninger.

Rapportmal

Forsider på rapporter, strategidokumenter etc. fra fylkeskommunen skal være gjenkjennbare og profilerende. Rapportmalen finnes i seks utgaver: Én for Buskerud fylkeskommune konsernet og én for hver av de fem ulike tjenesteområdene. Det kan legges inn bilde på forsiden så sant det har relevans for innholdet. Clip-art bilder etc. skal ikke brukes.

Rapportmal konsern: 

Rapportmaler for tjenesteområdene: