Opphavsrett

Så sant fotografen er kjent, skal bilder som Buskerud fylkeskommune benytter være rettighetsklarert og
kreditert. På denne måten følges regler om opphavsrett og åndsverk. Kreditering settes slik:

Foto: © Navn Fotograf/Buskerud fylkeskommune

Foto: © Navn Fotograf/Bfk