PROFILARTIKLER FRIHETSGRAD 0

Logo-tag
Det er utformet en egen logo-tag til produktprofilering. Dette er gjort for å sikre logoen god eksponering på en ren flate. Minstemål på logo-tagen er 3 cm. Det betyr at på små profilartikler benyttes logoen alene uten tag. Logoen settes da uten forstyrrende elementer rundt på en rolig flate. Produkt som skal profilere fylkeskommunen bør være i farger hentet fra basisfargepaletten eller i nøytrale farger.

Logo-originaler for profilering

Last ned logo-tag for profilprodukter her. Benytt hvit tag for mørke bakgrunnsflater og mørk tag for lyse bakgrunnsflater. For metalliske flater benytt mørk tag.

Nedlastbare filer i eps-format er for profesjonelle brukere/byråer.
Pdf-ene viser innholdet i eps-ene.