PROFILARTIKLER FRIHETSGRAD 1

Generisk logo
Profilartikler for frihetsgrad 1 regnes som uformell kommunikasjon. Det er ikke påkrevd å profilere fylkeskommunen her, men det er mulig. Da benyttes logo-tagen fra frihetsgrad 0. Profilering av egen virksomhet gjøres ved å benytte egen generisk logo og profilfarge. Logo plasseres på rolig bakgrunnsflate.

Egen logo
Noen virksomheter som Buskerud fylkeskommune står bak har egen logo. For profilering av slike logoer gjelder de samme regler som for generisk logo, se over. Det er også mulig å kombinere egen logo med fylkeskommunenes logo-tag.

Logo-originaler for profilering

Last ned logo-tag for profilprodukter her. Benytt hvit tag for mørke bakgrunnsflater og mørk tag for lyse bakgrunnsflater. For metalliske flater benytt mørk tag.

Nedlastbare filer i eps-format er for profesjonelle brukere/byråer.
Pdf-ene viser innholdet i eps-ene.