Regler for Kunnskapsskolen i annonse

I annonser følges regelverk 3) – Kunnskapsskolen omtales i tekstlinje slik:
– en del av Kunnskapsskolen i Buskerud

Tekstlinjen legges til rett under utdanningsstedets navn, se eksempler.