Regler for bruk

Kunnskapskolen synliggjøres på tre måter:

1) Brukt som logo på Bfk-materiell
2) Brukt som logo på materiell for videregående opplæring
3) Brukt som tekstlinje: – en del av Kunnskapsskolen i Buskerud

Regelverk 1): 

Kunnskapsskolens logo på Bfk-materiell
Kunnskapsskolens logo benyttes på Bfk-materiell Frihetsgrad 0, som omhandler Kunnskapsskolen. Følg maler og regelverk for Frihetsgrad 0. Buskerud fylkeskommune skal alltid stå som tydelig avsender. 

Benytt den løvgrønne fargen for utdanning som temafarge, se fargepalett. Kunnskapsskolens logo settes i tilknytning til tittel eller hovedbudskap og på bakside av brosjyremateriell for Kunnskapsskolen. Se eksempeler.

Regelverk 2): 

Kunnskapsskolens logo på materiell for videregående opplæring
Kunnskapsskolens logo benyttes på følgende:

  • som klistremerke, kun på skole pc-er
  • på rollups, se eksempler
  • på brosjyrebaksider sammen med slagord, last ned mal for dette

Regelverk 3): 

Kunnskapsskolen som tekstlinje
Kunnskapsskolen skal synliggjøres som tekstlinje i flere sammenhenger. Da skal logo for Kunnskapsskolen ikke benyttes. Teksten som skal stå er: – en del av Kunnskapsskolen i Buskerud. Den plasseres som undertekst til opplæringsstedets navn eller logo. Dette gjelder på følgende flater:

  • annonser
  • brosjyreforsider
  • web toppfelt

Teksten settes i profilfonten FS Joey Regular. Den skal ha samme bredde som opplæringsstedets navn/logo.
Prinsipp for plassering vises her: