ROLL-UPS

En roll-up skal vekke oppmerksomhet og sende et kort og konsist budskap. De er en del av fylkeskommunens profilering. En roll-up skal ikke inneholde mye tekst. Tekst skal plasseres på farget bakgrunn, ikke direkte på bilde. For at roll-ups skal ha lang levetid, er det lurt med generell tekst som kan kle mange formål. I tilfeller der det er behov for mer utfyllende tekst, er det anbefalt å lage to roll-ups som kan stå ved siden av hverandre. 

Nedlastbare zip-filer er for profesjonelle brukere/byråer.
Pdf-er er kun visningsfiler som viser hva zip-ene inneholder. 

Frihetsgrad 0
Rollup for frihetsgrad 0 på konsernnivå skal inneholde følgende:
- Toppfelt med logo på hvit fane oppe til venstre.
- Tekst satt i FS Joey
- Bruk av prikkelinjer
- Bunnfelt med dekorelementer og nettadresse.
- Fargebruk: alltid profilfargen reinlav.

Format på malene: 85x200 cm. 

Det er laget 3 nedlastbare maler (InDesign):
- Mal 1: Visjon + bilde
- Mal 2: Visjon + tekst + bilde
- Mal 3: Kun tekst 

Frihetsgrad 0 fagfelt
Rollups for fagfeltene skal benytte egne kategorifarger. Rollupsene inneholder følgende:
- Toppfelt med logo på hvit fane oppe til venstre.
- Tekst satt i FS Joey adskilt med prikkelinjer.
- Bunnfelt med dekorelementer og nettadresse.
- Fargebruk: alltid temafargen.

Format på malene: 85x200 cm.

Det er laget 2 nedlastbare maler for rollups fagfelt (InDesign):
- Mal 1: Visjon + tekst + bilde
- Mal 2: Tekst + bilde 

Nedlastbare zip-filer er for profesjonelle brukere/byråer.
Pdf-er er kun visningsfiler som viser hva zip-ene inneholder.   

Rollups frihetsgrad 1
Rollups for frihetsgrad 1 skal inneholde følgende: 
- Toppfelt med Buskerud fylkeskommunes logo på hvit fane oppe til venstre.
- Egen virksomhetslogo oppe til høyre.
- Tverrgående prikkelinje som adskiller logofeltet fra resten.
- Tekst satt i FS Joey.
- Bunnfelt med dekorelementer og nettadresse.
- Fargebruk: Virksomhetens valgte profilfarge.

Format på malen: 85x200 cm.

Det er laget 1 nedlastbar mal for rollups frihetsgrad 1 (InDesign):
Tilpasning av mal til den enkelte skole/virksomhet utføres av profesjonell bruker/byrå.
Korrekt logo, reell tekst, valgt profilfarge og foto settes inn.

Nedlastbar zip er for profesjonelle brukere/byråer.
Pdf-en er kun en visningsfil som viser hva zip-en inneholder.