SKILT FRIHETSGRAD 1

Fasadeskilt frihetsgrad 1
Fasadeskilt skal bestå av fylkesvåpenet kombinert med skolens logo/navnetrekk som frittstående bokstaver. Skiltet plasseres godt synlig på fasaden. Størrelsen på skiltet må tilpasses sted og plass. På lys vegg skal navnetrekket ha mørk grå farge. På mørk vegg skal navnetrekket ha lys metallisk farge og tilsvare sølvfargen i fylkesvåpenet. Regler for oppsett av skiltlogo, se beskrivelse av oppsett under Logo frihetsgrad 1. Det er en fordel om skiltet synes i mørket gjennom spot-belysning, men det må ikke lages lyskasse av fasadeskiltet. 

Materialvalg fasadeskilt
Materialvalg og pris henger sammen. Det er ønskelig med materialer som gjengir logoen og fargene så godt som mulig. Her fins det flere alternativer. Noen generelle føringer kan gis, men utover dette må spesifikasjoner tilpasses hvert enkelt bygg. 

  • Fylkesvåpenet skal gjengis i et materiale som kan minne om sølv. 
  • Utvendig kan det være børstet rustfritt stål eller lakkert aluminium.
  • Navnetrekk som metallgrå enkeltbokstaver i mørkfarget stål eller aluminium.
  • Bjørn i lakkert aluminium eller som blå folie. 

Fasadeskilt på mørk vegg
På mørk vegg skal skilt i frihetsgrad 1 ha negativ logo med både våpenskjold og navnetrekk i metallisk farge, se illustrasjon.

Henvisningsskilt
Henvisningsskilt kan produseres i børstet aluminium eller stål. Hovedsøylen kan være mørk eller lys i børstet aluminium. Tekst settes i profilfonten FS Joey Medium. Tekstbolkene skilles fra hverandre med tynne streker. Tekst monteres på som folie, mørk grå på lys bakgrunn eller hvit folie på mørk bakgrunn. Se eksempel.

Modulbaserte skiltsystem
Modulbaserte skiltsystem med løse elementer (f.eks. Alugraf) kan også benyttes til henvisningsskilt. Farger og materialvalg skal være tilnærmet lik det som er illustrert her og som følger basisfargene sølv og malm (+ hvit typografi). Profilfonten FS Joey Medium og nedlastbar henvisningsgrafikk skal benyttes.