SKILT

Det er utviklet prinsipp og retningslinjer for skilting. Skiltene skal gjøre informasjon om bygget lett tilgjengelig. Samtidig skal de profilere Buskerud fylkeskommune. Ved utvendig plassering må det tas hensyn til leseavstand, terreng og årstider. Linjene som benyttes som dekorelement er heltrukket og ikke stiplet fordi det er mest praktisk mht. foliering etc. 

Frihetsgrad 0

Fasadeskilt

Fasadeskilt skal alltid bestå av full logo: fylkesvåpen og navnetrekk. Hvit fane bak logo skal ikke benyttes på fasadeskilting. Skiltet skal plasseres godt synlig og fritt på fasaden. Det monteres med avstand til vegg.

Materialvalg
Materialvalg og pris henger sammen. Det er ønskelig med materialer som gjengir logoen og fargene så godt som mulig. Her fins det flere alternativer. Noen generelle føringer kan gis, men utover dette må spesifikasjoner tilpasses hvert enkelt bygg.
- Fylkesvåpenet skal gjengis i et materiale som kan minne om sølv.
- Utvendig kan det være børstet eller lakkert aluminium.
- Navnetrekk som metallgrå enkeltbokstaver i mørkfarget eller foliert aluminium.
- Bjørn i lakkert aluminium eller som blå folie

Fargeoversikt:
Bjørn = Blå
Våpenskjold = Sølv
Navnetrekk = Malm

RAL-farger:
Blå: 5005
Sølv: 9006
Malm: 7021

Foliefarger 3M:
Blå: 100-17
Sølv: 100-58
Malm: 100-22 

Henvisningsskilt
Henvisningsskilt kan produseres i børstet aluminium eller stål med logoen på den hvite fanen øverst. Den hvite fanen kan bygges ut fra selve skiltet og være påmontert i f.eks. hvit plexi. Hovedsøylen kan være mørk eller lys i børstet aluminium eller i pleksiglass med malmgrå/mørkgrå farge. Tekst settes i profilfonten FS Joey Medium. Tekstbolkene skilles fra hverandre med tynne streker. Tekst monteres på som folie, mørk grå på lys bakgrunn eller hvit folie på mørk bakgrunn. Se eksempel.

Modulbaserte skiltsystem
Modulbaserte skiltsystem med løse elementer (f.eks. Alugraf) kan også benyttes til henvisningsskilt. Farger og materialvalg skal være tilnærmet lik det som er illustrert her og som følger basisfargene sølv og malm (+ hvit typografi). Profilfonten FS Joey Medium og nedlastbar henvisningsgrafikk skal benyttes.