SKILT FORETAK

Frihetsgrad 0
Fasadeskilt for foretak skal bestå av foretakets logo: Fylkesvåpenet kombinert med foretakets navnetrekk som frittstående bokstaver. Skiltet plasseres godt synlig på fasaden. Størrelsen på skiltet må tilpasses sted og plass. På lys vegg skal navne-trekket ha mørk grå farge. På mørk vegg skal navnetrekket ha lys metallisk farge og tilsvare sølvfargen i fylkesvåpenet. 

Det er en fordel om skiltet synes i mørket gjennom spot-belysning, men det må ikke lages lyskasse av fasadeskiltet.

Materialvalg
Foretaksskilt tilsvarer eksakt foretakslogo når det gjelder proporsjoner, avstander og typografi. Retningslinjer for materialvalg, fargekoder, RAL-farger og foliefarger er de samme som for Skilt frihetsgrad 0.

Frihetsgrad 1 – standard versjon
Foretaksskilt frihetsgrad 1 tilsvarer eksakt foretakslogo for frihetsgrad 1 når det gjelder proporsjoner, avstander og typografi. For materialvalg se Skilt frihetsgrad 0

Frihetsgrad 1 – lengdeversjon
Skilt for foretak under frihetsgrad 1 kan tilpasses i lengden. Hvis skiltet skal plasseres på et smalt område, kan standard versjon av foretakslogoen fremstå som liten på fasaden. For å kompensere, fins det dermed et prinsipp for lengdeversjon. Lengdeversjonen er to-delt av en vertikal prikkelinje. 

Prinsipp 1): Foretaksnavn 0) settes til venstre for prikkelinja. Foretaksnavn 1) sette til høyre for prikkelinja. De to foretaksnavnene skal ha optisk lik X-høyde. Prikkelinja skal alltid inneholde 5 prikker jevnt fordelt mellom z-ene. Logo for foretak og skilt må fremstilles av profesjonelt grafisk byrå basert på retningslinjene som er beskrevet her.

Prinsipp 2): Noen ganger må teksten forstørres for å ivareta optiske hensyn. Dette skal gjøres basert på Prinsipp 2),
se forklaring under.