KUNNSKAPSSKOLENS LOGO

Kunnskapsskolen i Buskerud er fylkeskommunens overordnede plan for videregående opplæring. For å synliggjøre dette, er det utviklet en egen logo som skal benyttes på alt relevant materiell som kommer inn under Kunnskapsskolen. Logoen har form som et stempel og kan skråstilles. Den finnes i positiv og negativ utgave og kan lastes ned her.