TYPOGRAFI

Profilfont
Fonten FS Joey er valgt som offisiell profilfont for Buskerud fylkeskommune. Den skal benyttes på trykksaker, skilt og annet profilert materiell. Den skal i tillegg benyttes i titler på Buskerud fylkeskommunes nettsider. FS Joey har et moderne, solid og vennlig uttrykk. Alle profesjonelle byråer innen reklame, design og trykkerier som skal utforme trykksaker og profilmateriell for fylkeskommunen, skal benytte fonten. FS Joey er lisensiert og forhandles av FontSmith: http://www.fontsmith.com  

Hver virksomhet/skole bør selv ha en lisens på denne fonten.

FS Joey Light brukes til ingresser. 
FS Joey Regular brukes til brødtekst.
FS Joey Bold brukes til titler.
Kursiv brukes bare unntaksvis til uthevelser av enkeltord eller setninger.

Se egne retningslinjer for Buskerud fylkeskommune og universell utforming her:
Gå til universell utforming

Under vises eksempler på ulike vektinger av fonten.  

Elektronisk font
Calibri er en standardfont som finnes på alle PC-er. Calibri er Buskerud fylkeskommunes elektroniske font som skal brukes alle elektroniske dokumenter, som sakspapirer, brev, powerpoint, e-post etc. Alt som produseres internt skal ha likt typografisk utseende. Det er ikke anledning til å benytte andre fonter enn Calibri til elektroniske dokumenter. Alle Office-maler er programmert med Calibri som font.

Logofont
Navnetrekket til Buskerud fylkeskommune er satt i fonten Sansa, Bold/Normal. Denne fonten opptrer i vår profil kun på navnetrekk og skal benyttes på alle navnetrekk for logoer i frihetsgrad 1. Slike logoer må settes av profesjonelt byrå og man følger retningslinjene som står beskrevet i denne designguiden under menypunktet 'Logo og bruk' – Logo frihetsgrad 1.