UNIVERSELL UTFORMING

Buskerud fylkeskommune er opptatt av å følge kravene til universell utforming til en hver tid. Det gjelder også all kommunikasjon på trykte og digitale flater. Vi forventer at alle våre samarbeidspartnere er oppdatert på gjeldende krav.

Ved utforming av informasjonsmateriell for Buskerud fylkeskommune, vær opptatt av:

 • LESBARHET
  - Minimum punktstørrrelse på all brødtekst er 9,5 pt i profilfonten FS Joey Regular. 
  - Minimum punktstørrrelse på alle mellomtitler og uthevelser er 9,5 pt i profilfonten FS Joey Bold.
  - FS Joey Light benyttes kun på hvit/lys bakgrunn.
  - Kursiv brukes bare unntaksvis til uthevelser av enkeltord eller setninger. 
 • KONTRAST
  - Tekst på fargede bakgrunnsflater, må alltid oppnå god kontrast og lesbarhet. 
  - Overdriv forskjellen mellom lyse og mørke fargetoner.
 • VÆR KONSEKVENT
  - Ikke variér for mye med typografiske stiler. 
  - Er du konsekvent i måten du utformer informasjonsmateriellet på, skaper du forutsigbarhet for leseren. 

For krav til digital kommunikasjon, se nettsiden til digital forvaltning