VISITTKORT

Frihetsgrad 0
Det er utarbeidet maler for 2-sidige visittkort.
Side 1 inneholder person- og kontaktinformasjon på hvit bakgrunn.
Side 2 inneholder logo med dekorelement, nettadresse og slagord. Reinlav-fargen er bakgrunnsfarge.
Bestill visittkort direkte fra trykkeri. Når anbudsavtale på trykkeri foreligger, legg inn din bestilling hos anvist trykkeri. 

Frihetsgrad 1
Som frihetsgrad 0, men med flere tekstlinjer for person- og adresseinformasjon.
Bestill visittkort direkte fra trykkeri. Når anbudsavtale på trykkeri foreligger, legg inn din bestilling hos anvist trykkeri.