WEB FRIHETSGRAD 0

Nettsidene våre er den viktigste kommunikasjonsflaten vi har med publikum. Det er utarbeidet maler for nettsidene der webdesignet følger den overordnede profilen. Designet skal ivareta brukervennlighet, informasjonsflyt og finnbarhet og det etterlatte inntrykket skal ha tydelig sammenheng med alt øvrig kommunikasjonsmateriell. 

Forsidemal

  • Toppfelt med fylkesvåpen/logo oppe til venstre, menylinje og søkefelt til høyre
  • Menylinje 1 hovedmeny
  • Menylinje 2 fylkeskommunens fagområder
  • Karusell
  • Nyhetssaker 
  • Dialogboks med snarveier mm til høyre


Foto på web
Det er viktig at retningslinjene for fotomanér følges også på web. Forsidebildene har til dels små størrelser og da blir detaljer i bildene lett oppfattet som støy. Det er smart å gå tettere på utsnittet for å få bilder som kommuniserer sterkere. Med bevissthet rundt valg av utsnitt, blir motivet tydeliggjort.

Nettfont:
Calibri Regular 14 pt.
I titler skal FS Joey regular alltid benyttes.
Kursiv skrift skal aldri benyttes.