WEB FRIHETSGRAD 1

Toppfelt
Bfk-logo plasseres øverst til venstre i malmgrått felt. Felles standardmeny skal ligge til venstre.

Skoler og virksomheter under frihetsgrad 1 benytter egen navnetrekkslogo i toppfeltet. Den plasseres i profilfarge på hvit bunn.
For skoler med individuell logo plasseres også denne i toppfeltet. Andre dekorelementer eller tekst er ikke tillatt å sette inn i toppfeltet.

Farge
Den hovedfargen man har valgt utifra fargepaletten til frihetsgrad 1, skaper et gjennomgående fargeinntrykk på nettsiden. Fargen blir å finne i navnetrekkslogo, i titler, i tekstbokser, som lenkefarge etc. Les mer om dette under Web farger.

Bakgrunnsfarge for nettstedet
Bakgrunnsfargen for nettstedet skal være hvit.

Kampanjefelt/karusell
Denne informasjons-loopen fungerer som en karusell der ulike informasjonsbokser vises. Den øverste kan fungere som et kampanjefelt med aktuelt innhold. Her skal teksten være hvit og stå på bakgrunn i profilfargen.