KUNNGJØRINGSANNONSER

Bestilling av kunngjøringer:
Ta kontakt med Personalavdelingen for annonsering.

Produksjon av annonser:
For spørsmål ta kontakt med Trude Langvasbråten i Personalavdelingen, e-post trude.langvasbraten@bfk.no, tlf. 32 80 85 31.

Oppsett frihetsgrad 0:

 • Logo med dekorelement oppe til venstre
 • 'Kunngjøring' i hvitt oppe til høyre
 • Eventuelt relevant bilde under dekorelement
 • Tekstrekkefølge: avdelingsnavn (kan utgå), tittel, brødtekst
 • Tekstfarge malmgrå
 • Signaturlinje nederst med nettadressen www.bfk.no til venstre og visjon til høyre
 • Profilform nede til høyre
 • Eventuell QR-kode settes over profilformen nede. Se eksempel.
 • For Utdannings-avdelingen: Kunnskapsskolens logo kan plasseres på samme sted som QR-kode. Se eksempel.

En god tittel skaper stoppeffekt. 
Lag korte titler der et eller to enkeltord kan tas opp i størrelse og bli et blikkfang i annonsen.
Vi anbefaler modul 12 for henvisningsannonser.

Liggende format

Kunngjøringsannonser kan kombineres med større bilde på et liggende format. Bakgrunnsflaten fylles da med foto som vist i eksempel. Motivet bør ha en profilerende karakter som underbygger fylkeskommunen og støtter teksten. Avdelingsnavn kan utgå. Eksempelet viser modul 24b.

Oppsett frihetsgrad 1
Følger samme system som administrasjonens kunngjøringsannonser i frihetsgrad 0, men med ett unntak:

 • Virksomhetens navn skal inn før selve tittelen på annonsen. Dette skal ha en fast størrelse.
 • Vi anbefaler modul 12 for henvisningsannonser.

For synliggjøring av Kunnskapsskolen i annonser, se her.